Gestió Mercantil

Gestió Mercantil

  • Estudi i constitució de societats mercantils, civils, cooperatives...
  • Creació i legalització d'empreses
  • Operacions estatutàries, constitucions, ampliacions, fusions, dissolucions, liquidacions, adquisicions etc.
  • Modificacions estatutàries, trasllats de domicili, nomenaments o renovacions dels òrgans socials, objecte social.
  • Legalització dels llibres oficials
  • Confecció i dipòsits dels comptes anuals al Registre Mercantil.

Gestio rambla 2
Rambla del General Vives 2

Igualada
Tel: 93 806 84 74
Fax: 93 806 76 52
Diseño web - Servidores vps